Cijeni sebe!

Cijeniti sebe znači shvatiti da vam ne trebaju nikakve ocjene, vaša vrijednost je bezuvjetna samom činjenicom vašeg postojanja i ne treba potvrdu i odobravanje.

Cijeni sebe! Cijeniti sebe znači zaštititi se: od pretjeranog rada, od hipotermije, od vama neugodnih ljudi i toksičnih odnosa. Cijeniti sebe je izabrati ono što je stvarno dobro za vas, a što vam točno odgovara, tu su kompromisi neprimjereni. Cijeniti sebe znači ulagati u sebe s ljubavlju i velikodušnošću: vrijeme , novac, energija – prema potrebi. Cijeniti sebe znači cijeniti svoje izbore: u glazbi, hrani, stilu odijevanja, stilu života. Cijeniti sebe znači cijeniti svoje plodove: hranu koju ste skuhali, tekstove i glazbu koju ste napisali, posao koji ste obavili, djecu koju ste rodili.

Cijeniti sebe znači odabrati odnose u kojima ste cijenjeni i u kojima cijenite sebe.

Cijeniti sebe je cijeniti svoje iskustvo: bolno, teško, uspješno, bilo koje – on je taj koji te je učinio takvima kakav jesi.

Cijeniti sebe znači cijeniti svoje resurse: svoje znanje, vještine, zdravlje, financije, a ponajviše vrijeme, taj resurs je nezamjenjiv.

Cijeniti sebe znači cijeniti svoje osjećaje : svoj bijes i svoj strah i radost – oni su ono što vas čini uključenim u beskrajnu struju života.

Cijeniti sebe znači cijeniti svoj teritorij, svoje granice. svaki put kad izdržiš, ne cijeniš sebe.

Objavljeno dana